Page 1 - EKOFULL - KASIM
P. 1

ISSN 2791-8777 187771 770279                                                          9       Kasım/November 2022 Sayı/Number 6

      TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu
      SÜRDÜRÜLEBİLİR
      Mali müşavirlerin yol göstericiliğinde

      EKONOMİ

      Sustainable economy guided by financial advisors      ADANA, TÜRKİYE’NİN İKİNCİ BÜYÜK YATIRIM VE
      ÜRETİM MERKEZİ OLMAYI HEDEFLİYOR
      Adana asms to become türkiye’s second largest ınvestment and productıon center


      ZEYDAN KARALAR’IN MALİ MUCİZESİ
      ADANA’YI HAYATA DÖNDÜRDÜ


      Zeydan Karalar’s financial miracle brings Adana to life
      GERMAKSAN, DÜNYA STANDARTLARINDA

      ÜRETİM YAPIYOR
      Germaksan manufactures at world standards


      Prof. Dr. Hüseyin AĞIR

      Çevre Kalitesinin Popüler Kavramı: Karbon Ayak İzi
      The Popular Concept of Environmental Quality: Carbon Footprint

      Hikmet GÜMÜŞER
      İş Etikleri ve Sessiz İstifa
      Business Ethics and Quiet Qui ing
   1   2   3   4   5   6