Page 10 - EKOFULL - KASIM
P. 10

Rakamlarla Adana
         Türkiye’de balın %12,8’ini üreten Adana, iller sıralamasında 1’incidir.
         Adana, which produces 12.8% of honey in Turkey, is the 1st in the ranking of provinces.


         Adana, Akdeniz Bölgesinde yer alan işletme sayısına göre iller sıralamasında 1. sırada yer almaktadır.
         Adana ranks 1st in the ranking of provinces according to the number of enterprises in the Mediterranean Region.

         Yer fıstığı üretiminde Adana 1’inci sırada yer almaktadır.

         Adana ranks 1st in peanut production.


         Adana, iller bazında nüfus sıralamasında 2 milyon 263 bin 373 kişi ile 7. Sırada yer almaktadır.
         Adana is ranked 7th in the population ranking on the basis of provinces with 2 million 263 thousand 373 people. It is
         located in the queue.

         Türkiye’deki 6. büyük metropolitan alan Adana’da bulunmaktadır.
         The 6th largest metropolitan area in Turkey is located in Adana.


         Adana, Türkiye’nin maden zengini 4. İlidir.
         Adana is the 4th province of Turkey rich in minerals.

         Adana’da 15 ilçe 831 mahalle bulunmaktadır.
         There are 15 districts and 831 neighborhoods in Adana.         Adana’da Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi bulunmaktadır. Toplam öğrenci
         sayı 51 binin üzerindedir.

         There are Alparslan Türkeş Science and Technology University and Çukurova University in Adana. The total number of
         students is over 51 thousand.


         İllerin verdiği göç verilerine göre Adana, 2020-2021 kayıtlarına en çok göç veren 8. İl olarak geçti.

         According to the migration data by the sending provinces, Adana was the 8th sending province with the most migration in
         the 2020-2021 records.


         Adana’da 45 bin 795 işyeri bulunmaktadır.
         There are 45 thousand 795 workplaces in Adana.


         Adana’da Özel, Kamu ve Üniversite dahil toplam 32 sağlık kuruluşu bulunmakta olup toplan hastane yatak sayısı 7
         bin 137’dir. Adana bu alanda Türkiye’de 22. Sıradadır
         There are a total of 32 health institutions including Private, Public and University in Adana and the total number of

         hospital beds is 7 thousand 137. Adana is the 22nd largest in Turkey in this field. Order.

      8 8 w w w .ek ofull .c om
         www.ekofull.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15