Page 6 - EKOFULL - OCAK 2022.cdr
P. 6

Yeni yayın organları aslında ilk sayısında; “Çıkarken”
                                gibi selamlama ve hoş bulduk muhteviyatı ile çıkar.

                                Biz; EKOFULL ekibi olarak, “her türlü şartlarda
                                çıkmakta kararlıyız, ilk sayımızı çıkaralım
                                okuyucularımızdan gelen olumlu olumsuz
                                tepkilere göre gardımızı alalım” diyerek
                                “çıkarken” yerine, ikinci sayımızda HOŞ BULDUK
                                demeyi istedik.
              Seval AKÇÖP             Hoş bulmasaydık kaçacak mıydık? Elbette hayır!
                                Okuyucularımızdan ve bize desteklerini esirgemeyen
            Yazı İşler Müdürü Edtor-n-Chef   dostlarımızdan gelen eleştirileri yeni sayılarımızda daha
                                iyisini yapmak üzere beynimize kazıyacaktık.
                                Gerçekten hoş bulduk.

                                Gelen olumlu tepkiler, sanatçıya yapılan alkış gibi
                                şevkimizi artıracak ve gelecek sayılarımızda daha iyisini
                                yapmak üzere bize kılavuz olacak.
         Hoş Bulduk…                  Elbette ki şımarmayacağız.


                                Sanayicilerimiz, bir memleketin bir ülkenin
            Thank You...               şimendiferleridir.

                                Amacımız reklam yapmak değil. Aslına bakarsanız
                                sanayicilerimizin zaten reklama ihtiyacı yok.
                                Türk sanayicisinin neler yapabildiğini insanlarımıza
                                anlatmaya çalışmayı hedefliyoruz.
                                Bayrak ipinin bile ithal olduğu dönemlerden günümüze
                                gelene kadar, neleri başarmışız bunları paylaşmayı
                                hedefliyoruz.
                                Sanayicilerimiz yaptıkları yatırımlarla istihdam
                                oluşturarak, Devletimizin yükünü aldıklarının yanı sıra,
                                Milli ekonomiye katkıları da, zaten bilinen bir gerçek.
                                İlkokul sıralarında öğrendiğimiz; “Orda bir köy var
                                uzakta, gitmesek de, gelmesek de o köy bizim
                                köyümüz” şarkısını hepimiz hatırlarız.
                                Biz köy ne kadar uzakta olursa olsun, en uzak köyde bile
                                bir dumanı tüten baca varsa, o bacanın hangi amaçla
                                tüttüğünü gidip görüp bakıp insanlarımıza anlatacağız.
                                Demem o ki; EKOFULL olarak Sanayicilerimizin gözü-
                                kulağı-sesi olmak için köprü olacağız.
                                Yeni sayımızda buluşabilmek umuduyla…
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11