Page 6 - EKOFULL DERGİ SAYI 3
P. 6

Günümüzün en büyük sorunlarının başında enerji
                                geliyor. İletişim çağıyla beraber enerji tüketimleri de
                                maksimum seviyelere çıkmış durumda. İş insanları
                                üretimde sürekliliği sağlayabilmek için alternatif
                                çözümler üzerinde projeler geliştiriyor ve inovasyon
                                çalışmaları yapıyor.

                                Elbette enerji sadece iş dünyası için değil haneler
                                için de olmazsa olmazların başında geliyor. Bugün
                                neredeyse her sistem elektrik enerjisi üzerine kurulu.
                                Haliyle de enerji kaynakları dünya nüfusunun
                                ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bunun için
              İbrahim BAYKUT            hidroelektrik enerji, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi,
                                jeotermal enerji, biokütle enerji ve hidrojen enerjisi
             İmtiyaz Sahibi Concessionaire     gibi alternatif çözümler üretme isteği günümüzde
                                daha da ön plana çıkmaya başladı.

                                Tükenmekte olan doğal enerji kaynakları nedeniyle
             Türkiye                sadece Türkiye’de değil dünyada da yeni enerji
                                kaynakları arayışı sürüyor. Özellikle çevre kirliliği
           sanayisinin                ile ilgili problemler de arttıkça insanlar yenilenebilir
                                enerji kaynaklarına yönelmeye başladı. Bunun için
                                şu an tüm dünyada enerji üretiminde yeşil enerji
        yanında tarıma                 kaynakları önerilmekte ve kullanılmakta.


           da yatırım                Tabi sorun sadece dünyada yaşanan enerji sorunu
                                değil. Aynı zamanda gıda ile ilgili de ciddi sorunlar
                                yaşanabilir. Türkiye’nin sanayileşmeye yaptığı
             yapmalı                yatırımları aynı zamanda tarıma da yapmalı. Özellikle
                                son zamanlarda yaşadığımız gıda sorunu bunu bir
                                kez daha ortaya koydu.

                                Tarım ve Orman Bakanlığımız bu alanda ivedi
        Turkey should invest              kararlar almalı ve bu kararları hızlı bir şekilde hayata
                                geçirmelidir. Hazırlanan projeler tarım alanında
        in agriculture as well              da iş insanlarımızı teşvik etmeli ve bu projeler
                                sürdürülebilir olmalıdır.

             as industry              Türkiye doğal su kaynakları, iklim çeşitliliği ve
                                verimli topraklara sahip bir ülkedir. Bu anlamda
                                da tarımda üretim kapasitesini arttırması ve dışa
                                bağımlığı en az seviyeye indirmelidir. Türkiye,
                                kendi tohumunu, gübresini, ilacını kendi üretmeli
                                hatta bunu ihraç etmelidir. Sanayi ve teknolojik
                                yatırımların yanında Türkiye, tarım alanında da
                                ivedi çözümler üretmeli. Çünkü Türkiye tüm bunları
                                yapacak imkânlara sahip.


      4  www.ekofull.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11