Page 10 - EKOFULL DERGİ SAYI 3
P. 10

Rakamlarla Osmaniye
                   Osmaniye, yerfıstığı üretiminde Türkiye


                   Osmaniye is the 2nd in Turkey in peanut production.    2.si

         Ülke nüfusunun % 0,65 ini oluşturan Osmaniye 553 bin 12 kişi ile nüfusa göre iller sıralamasında 40’ıncısırada yer
         almaktadır.
         Osmaniye, which makes up 0.65% of the country’s population, ranks 40th in the ranking of provinces with 553 thousand
         12 people.

         Osmaniye, bölge illere göre nüfusu en çok artan 2’nci ildir.
         Osmaniye is the 2nd province with the highest increase in population compared to the provinces in the region.

         Osmaniye’nin GSYH’sı 2019 yılında 16,08 milyar TLolarak gerçekleşti.
         Osmaniye’s GDP was 16.08 billion TL in 2019.

         Osmaniye’de 2021 yılı sonu itibariyle sigortalı çalışan kişi sayısı 50 bini geçti.
         As of the end of 2021, the number of insured employees in Osmaniye has exceeded 50 thousand.

         Osmaniye’de 2002’den bu yana hastanelerin yatak sayılarında %233’lük bir artış gerçekleşti.
         There has been a 233% increase in the number of beds in hospitals in Osmaniye since 2002.
         Osmaniye, 3 bin 320 kilometrekare yüzölçümüyle Türkiye’nin 77. Büyük kentidir.

         Osmaniye is Turkey’s 77th largest city with an area of 3,320 square kilometers.

         Osmaniye’nin deniz seviyesinden yüksekliği 121 metredir.
         The altitude of Osmaniye is 121 meters.

         Osmaniye’nin tarıma elverişli alanı 124.800 hektardır.
         The arable land of Osmaniye is 124,800 hectares.

         Osmaniye İli Türkiye Elektrik Üretiminin %0,88’ini gerçekleştirmektedir.
         Osmaniye Province realizes 0.88% of Turkey’s Electricity Production.

         Türkiye yerfıstığı üretiminin %74’ü Osmaniye’de gerçekleştirilmektedir.
         74% of Turkey’s peanut production is carried out in Osmaniye.

         Osmaniye’de Toprakkale ve Kadirli’de olmak üzere toplam 2 adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır.
         There are a total of 2 organized industrial zones in Osmaniye, in Toprakkale and Kadirli.

         Türkiye’de üretilen zeytinin %1,97’si Osmaniye’de üretilmektedir.

         1.97% of olives produced in Turkey are produced in Osmaniye.

      8 8 w w w .ek ofull .c om
         www.ekofull.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15