Page 6 - ekofull eylül_yeni.indd
P. 6

Türkiye’nin de başta olduğu birçok Avrupa ülkesinde
                                gündemin temelini enerji oluşturuyor. Özellikle Rusya
                                ile Ukrayna arasında devam eden savaş, gıdada olduğu
                                gibi enerji sektörünü de olumsuz etkiledi. Pandemi
                                sonrası yaşanan ekonomik darboğaza devletler
                                çözüm üretmeye çalışsa da enerji için yeteri kadar
                                somut adımların atılmadığı aşikâr. Birçok ülke, enerji
                                kullanımını kısıtlamayı çözüm olarak görse de aslında
                                işin boyutu oldukça büyük. Dünya, yenilenebilir enerji
                                için bazı adımlar atıyor lakin iş dünyası için yeterli
                                olduğu söylenemez.

                                Ham petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki son dönem seyir
                                de dahil olmak üzere küresel düzeydeki gelişmeler
                                dikkate alınarak Türkiye’de enerji sektörünün
                                görünümü ve gelecek dönem potansiyel eğilimleri
                                Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK)’nun geçtiğimiz
                                günlerde ki toplantısında ele alındı. Toplantıya dair
                                detaylar paylaşılmadı ama Türkiye için enerji önemli
                                gündem maddelerinin başında geliyor.
              İbrahim BAYKUT            Enerji kaynakların kısıtlı olması ve iklim değişikliği
                                etkilerinin günden güne artmasının ekonomide yol
             İmtiyaz Sahibi Concessionaire     açtığı olumsuz etkiler ile mücadele kapsamında önemli
                                adımların atılması iş insanları için önemli. Yenilenebilir
                                enerji kaynaklarının etkin ve doğru kullanımının
                                kritik olduğu günümüzde; yerli enerji kaynaklarının
        İş dünyasının                  ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan projelerin
                                desteklenmesi için atılacak adımlar ise son derece
          gündemi:                  önemli.
                                Türkiye’nin enerji arzının arttırılması hedefleri ve
             Enerji                 fosil yakıt kullanımının azaltılması, enerjide dışa
                                bağımlılığın azaltılması hedefleniyorsa bir an önce
                                çalışmaların başlatılması gerekmektedir.

                                2002 yılından bu yana büyüyen ekonomi ve artan
                                nüfusla birlikte temel enerji arzı iki kat artış gösterdi.
                                Türkiye, 95,9 GW’a çıkardığı kapasitesini 2019-2023
                                dönemi için 11. Kalkınma Planı’nda yer verildiği gibi
                                2023 yılına kadar 110 GW’a ulaşması hedefleniyor.
                                Türkiye’nin net enerji ithalatçısı bir ülke olduğu
                                bilinciyle yeterli adımların atılmadığını bir kez daha
          Business agenda:               belirtmekte fayda var.

               Energy               Türkiye, Avrupa’da doğal gaz tüketiminde 4’üncü,
                                enerji tüketiminde 5’inci sırada yer almaktadır.
                                Tüm bunlar göz önüne alınarak yenilenebilir enerji
                                kaynakları için yatırımların önü açılmalı ve bu alanda
                                desteklemeler devreye alınmalıdır.

                                Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yenilenebilir enerji
                                kaynakları için 4., 5. ve 6’ıncı bölgede faiz veya kar
                                payı desteği hariç yatırımcıların diğer desteklerden
                                faydalanmasını sağlıyor. Bu desteklerin arttırılması
                                ve yatırımcıların rekabet gücüne katkı sağlanması
                                bekleniyor.


      4  www.ekofull.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11