Page 11 - ekofull eylül_yeni.indd
P. 11

Malatya in Numbers

                       18 Hastane bulunan Malatya’da 2 bin 972 hastane yatak sayısı mevcuמּur.

                                There are 2.972 hospital beds in Malatya, in 18 hospitals.

         Tarım alanı bakımından önemli bir alana sahip olan Malatya’da, 2.729.948 dekar tarım arazisi bulunmaktadır.

        In Malatya, which has an important area in terms of agricultural area, there are 2.729.948 decares of agricultural land.


                      Malatya’da kişi başı ortalama yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 30 bin 423 TL’dir.

                       The average annual Gross Domestic Product per person in Malatya is 30.423 TL.                 Malatya’daki 26 elektrik santrali ile yılda yaklaşık 542 GWh elektrik üretimi yapılmaktadır.
                  Approximately 542 GWh of electricity is produced annually in Malatya With 26 power plants.
                             Malatya, tükeמּiği elektriğin yüzde 23’ünü kendisi üretiyor.
                               Malatya produces 23 percent of the electricity it consumes.

               Malatya son 5 yılda en fazla ihracatı Almanya, ABD, İtalya, Brezilya ve Fransa’ya gerçekleştirdi.

            The countries those Malatya exported the most are Germany, USA, Italy, Brazil and France in the last 5 years.

               Malatya’da İnönü ve Turgut Özal üniversitelerinde yaklaşık 44 bin öğrenci eğitim görmektedir.
               Approximately 44 thousand students are studying at İnönü and Turgut Özal universities in Malatya.


                        En çok ihracat yapan kentler listesinde Malatya, 41’inci sırada yer alıyor.
                             In the list of the cities that export the most, Malatya ranks 41st.


                           Son açıklanan verilere göre Malatya’yı 305 bin turist ziyaret eמּi.

                            According to the latest data, 305 thousand tourists visited Malatya.


                    Malatya’da kamu ve özel sektör olmak üzere 36 konaklama tesisi bulunmaktadır.
                          There are 36 accommodation facilities in Malatya, as public and private.


                               Malatya’da 4 Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.
                                  There are 4 Organized Industrial Zones in Malatya.


                               Malatya, 6. Bölgesel Teşvik Kapsamında yer almaktadır.
                                    Malatya is in the 6 Regional Incentive Scope.
                                           th

                                                   ofull
                                                     om
                                                    .c
                                                w
                                                www.ekofull.com 9 9
                                                 w
                                                  .ek
                                                 w
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16