Page 16 - EKOFULL - OCAK 2022.cdr
P. 16

Diplomalı işsizler yerine mavi yakalı gençler    We want blue-collar youth to be trained
      yetişsin istiyoruz                 instead of having diplomas but unqualified.

      Kalkınmanın, gelişmenin ve her alanda büyümenin   We believe that education is the basis of development,
      temelinde ise eğitimin olduğuna inanıyoruz. Mesleki  development and growth in every field. We see the issue
      eğitim meselesini memleket meselesi olarak     of vocational education as a national issue. We believe
      görüyoruz. Bu anlayışı, ailelerimizden başlayarak  that if we can spread this understanding, starting from
      topluma yayabilirsek, istihdamdan üretime, sosyal ve  our families, to the society, we will be able to
      ekonomik anlamda çok daha hızlı mesafe       progress much faster, from employment to production,
      alabileceğimize inanıyoruz. Çocuklarımızı doğru   socially and economically. By directing our children
      yönlendirerek meslek sahibi olmalarını sağlayabiliriz.  correctly, we can ensure that they have a profession. We
      Diplomalı işsizler yerine mavi yakalı gençler yetişsin  want blue-collar youth to be trained instead of
      istiyoruz. Bu nedenle, mesleki eğitim konusunda yurt  unemployed with diplomas. For this reason, we believe
      genelinde bir seferberlik başlatılması gerektiğine  that a nationwide mobilization should be initiated on
      inanıyoruz. Evet, yapmamız gerekenler, almamız   vocational education. Yes, we have things to do,
      gereken mesafeler ve sorunlarımız var ama bunları  distances to take and problems, but we also have the
      aşacak güce de sahibiz.               power to overcome them.
                                Every factory is a castle
               Her fabrika bir kaledir

                                Veteran Mustafa Kemal Atatürk, by saying
       Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Her fabrika
         bir kaledir" diyerek üretimin önemini,    "Every factory is a castle", emphasized the
         "Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir    importance of production, "We don't need
        şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak"     anything, we only need one thing; and
                                showed the way out of difficulties by saying
          diyerek de zorluklardan çıkış yolunu
      göstermiştir. Üretim, ihracat aslında bizim     "to be hardworking". Production and
                                export are actually more than a choice for
          için tercihin ötesinde, sürdürülebilir
        ekonomi için bir zorunluluktur. Pandemi     us, they are a necessity for a sustainable
       döneminde sanayi çarklarının dönmesi ile      economy. With the turning of the industrial
                                wheels during the pandemic period,
        istihdam devam etmiş, sosyal sorunların     employment continued, social problems
           önüne geçilmiş ve ekonomi ayakta     were prevented and the economy was able
          kalabilmiştir. Bize düşen kalelerimize    to survive. Our duty is to protect our
        sahip çıkmak, yeni kaleler inşa etmek ve    castles, build new castles and work hard in
             bu istikamet doğrultusunda çok     this direction.
                       çalışmaktır.
                                When the Olive Branch Operation started,
      Zeytin Dalı Harekâtı başladığında cepheye      when our soldier who went to the front was
       giden askerimize sorulduğunda, "Düğüne      asked, he said, "I am going to a wedding".
       gidiyorum" demişti. Kahraman askerimiz,      Our hero soldier, Infantry Specialist
          Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan      Sergeant Enes Sarıaslan, was martyred on
         harekatın üçüncü gününde şehit oldu,     the third day of the operation and attained
        vuslata kavuştu. Bize düşen önce vatana     a fusion. Our duty is to protect the
         sahip çıkmaktır. Vatan varsa diğerleri     homeland first. If there is a country, there
         vardır. Bu zor günler de elbette geride    are others. Of course, these difficult days
                        kalacaktır.   will be left behind.

       Her yeni yıl yeni umutlarla gelir ve tabi ki    Every new year comes with new hopes and
       2022'den umutluyuz. Zorluklar olsa da biz     of course we are hopeful for 2022. Despite
          ülkemize her zaman güvendik ve her     the difficulties, we have always trusted our
           zaman güveniyoruz. Yeter ki bir ve     country and we always do. Let's just be
                      beraber olalım.   together.


      14  www.ekofull.com
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21